top of page

Profesyonel
Tarım Danışmanlığı

İhtiyaca özel açık ve kapalı alanlarda sizin adınıza tarımsal projeler geliştiriyoruz.

Faaliyet Alanlarımız

Profesyonel ekibimiz ile projenizin ihtiyaçlarını analiz edip en uygun çözümleri entegre sistemler ile oluşturuyoruz.

noun-solar-panel-848925-01.png

AGRIVOLTAIC

Agrivoltaic tarım, enerji üretimi ve tarımı birleştiren bir tasarım sistemidir. Bu sistemler genellikle güneş enerjisi kullanarak elektrik üretirken, aynı zamanda tarım işlemlerini de yaparlar. Agrivoltaic tarım sistemlerinin birçok avantajı vardır. Öncelikle, bu sistemler enerji üretimi ile tarım işlemlerini aynı anda gerçekleştirir, bu nedenle toprak ve su kaynaklarını daha verimli kullanırlar. Ayrıca, Agrivoltaic tarım sistemleri ile tarım alanlarının üstüne yerleştirilen fotovoltaik paneller sayesinde, toprak üstünde daha az yer kaplar ve toprağın etrafındaki hava ısısını düşürürler. Bu, tarım alanlarında bitki büyümesini artırır ve toprağın nemini korur. Agrivoltaic tarım sistemlerinin bir diğer avantajı ise, elektrik üretiminde kullanılan güneş enerjisinin temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasıdır. Bu nedenle, Agrivoltaic tarım sistemleri ile elektrik üretimi yaparken, çevre üzerinde daha az etkiye sahip olunur.

noun-agriculture-1999008-01.png

EKOLOJIK TARIM

Ekolojik tarım, çevre dostu bir tarım sistemidir ve doğal ortamları ve toprağı koruma amacıyla yapılır. Bu sistemlerde, bitkilerin büyümesi için doğal koşullar kullanılır ve bitkilere gübre, pestisit ve diğer kimyasal maddeler verilmez. Ekolojik tarım sistemlerinde, doğal ortamları ve toprağı koruma amacıyla organik gübreler ve mikroorganizmalar kullanılır.

TOPRAKSIZ TARIM

Topraksız tarım, topraksız ortamlarda bitki yetiştirme tekniğidir. Bu teknik, topraksız ortamlarda bitki yetiştirmeyi mümkün kılarak, çeşitli ortamlarda (örneğin, şehirlerde, havayollarında ve gemilerde) bitki yetiştirmeyi mümkün hale getirir. Topraksız tarım teknikleri arasında hidroponik tarım, aeroponik tarım ve aquaponik tarım gibi yöntemler bulunur. Bu teknikler su tasarrufu sağlar ve çevre dostu yöntemlerdir.

Hizmetler

Hizmetlerimiz

01

Proje Alanı AR-GE ve Yetiştiricilik metodlarının belirlenmesi

Ar-Ge çalışmaları genel olarak 3 farklı başlık altında yürütülmektedir. Bu 3 başlık da süreci anlatıyor. Birincisi temel araştırma faaliyetleridir. Ardından uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme araştırması gelir. Diğer bir konu da Ar-Ge araştırmaları için gerekli olan standartları yakalamaktır. Ar-Ge çalışmalarında belirli kriterlerin üzerinde durarak müşterimize rekabetçi avantajlar oluşturmayı hedefleriz. İlk kriter yenilikçi bir proje olmasıdır ve yaratıcı projeleri sergilemelidir. Sürecin bütçesi ve zaman planı oluşturulur. Son olarak, sonuçlar tekrarlanabilir olacak şekilde tasarlanır. Ar-Ge projeleri, şirketlerin ürün ve hizmetlere yönelik benzersiz yaklaşımlarını belirlemelerine ve ayırt edici özelliklerini oluşturmalarına olanak tanır. Ar-Ge projeleri sayesinde kurumsal firmalar rakipsiz, özgün ve son kullanıcıya yönelik hizmet ve ürünler geliştirmekte, bu sayede kurumsal kimliklerini ve alandaki konumlarını sürekli kılması hedeflenir.

03

Ürün planlama

Ürünlerin yetiştirilmesinde, önceden yapılan planlama çok önemlidir. Planlama sayesinde, hedeflenen ürünlerin ne zaman, nerede ve nasıl yetiştirileceği konusu sonuç odaklı planlanır böylece, ürünlerin yetiştirilmesi sırasında beklenen verimlerin alınması mümkün olur. Planlama yaparken, ilk olarak tarım alanının koşulları ve özellikleri değerlendirilir. Mevcut proje alanın değerlendirilmesi ve sonra hangi ürünlerin yetiştirilebileceğine karar verilir. Ayrıca pazar talebine göre hangi ürünlerin yetiştirileceğine karar verilmelidir. Bu aşamada, ürünlerin satış fiyatları veya tüketim miktarları ve diğer arz talep koşulları da dikkate alınır. Son olarak, yetiştirilecek ürünler için zaman planı oluşturulur. Bu plana göre, ürünlerin tohumlarının ekilme zamanı, bitkilerin büyüme dönemleri, hasat zamanı gibi konular belirlenir. Bu sayede, ürünlerin doğru zamanda yetiştirilerek ihtiyaç zamanlamasına göre minimum maliyet ve maksimum verim alınarak yetiştirilmesi sağlanır

05

Saha Kontrolleri ve Eğitimler

•Saha sorumlusu (ziraat mühendisi), düzenli aralıklarla alanı ziyaret ederek planlamaların uygulandığının kontrolünü sağlaması ve saha direktörüne raporlaması •Saha sorumlusu (ziraat mühendisi), gerekli görmesi durumunda veya mutfak/yönetim özel taleplerine cevap verebilmek için revize planlamalar yaparak saha ekibini koordine etmesi ve saha direktörüne raporlaması •Saha direktörünün alanı ziyaret ederek işlevsel ve görsel denetimleri sağlaması. Alan genel görünüm ve düzeninin istenilen standartlarda olması için kontrollerin sağlanması gerekli durumlarda düzeltmelerin sağlanması •Saha direktörünün operasyon görevlilerinin (çiftçiler) operasyonel ve görsel denetimlerini sağlaması •Düzenli aralıklarla operasyonel ve davranışsal eğitimlerin planlanıp verilerek maksimum motivasyonda ve yüksek hizmet standartlarının sağlanması. •Saha direktörünün proje kültür ve standartlarına uygun davranış ve hizmetlerin sağlandığının denetimlerinin sağlanması •Proje yönetimi ile iletişimin sürekli koordine edilmesi

02

Alt yapı planlaması ve kurulum maliyet hesabı

Alanın fiziksel donanımı ile ilgili yapılması gerekenlerin ortaya çıkarılması Topraksız tarım, Topraksız tarım, topraksız ortamlarda bitki yetiştirme tekniğidir. Bu teknik, topraksız ortamlarda bitki yetiştirmeyi mümkün kılarak, çeşitli ortamlarda (örneğin, şehirlerde, havayollarında ve gemilerde) bitki yetiştirmeyi mümkün hale getirir. Topraksız tarım teknikleri arasında hidroponik tarım, aeroponik tarım ve aquaponik tarım gibi yöntemler bulunur. Bu teknikler su tasarrufu sağlar ve çevre dostu yöntemlerdir. Hibrit tarım sistemleri, Hibrit tarım sistemleri, topraksız tarım teknikleriyle birlikte toprak tabanlı tarım tekniklerinin kombinasyonu olarak tanımlanır. Bu sistemler, toprak tabanlı tarımda kullanılan tarım araçları ve ekipmanlarının yanı sıra, topraksız tarım tekniklerinden yararlanılarak bitki yetiştirmeyi mümkün kılmaktadır. Agrivoltaik tarım Agrivoltaic tarım, enerji üretimi ve tarımı birleştiren bir tasarım sistemidir. Bu sistemler genellikle güneş enerjisi kullanarak elektrik üretirken, aynı zamanda tarım işlemlerini de yaparlar. Agrivoltaic tarım sistemlerinin birçok avantajı vardır. Öncelikle, bu sistemler enerji üretimi ile tarım işlemlerini aynı anda gerçekleştirir, bu nedenle toprak ve su kaynaklarını daha verimli kullanırlar. Ayrıca, Agrivoltaic tarım sistemleri ile tarım alanlarının üstüne yerleştirilen fotovoltaik paneller sayesinde, toprak üstünde daha az yer kaplar ve toprağın etrafındaki hava ısısını düşürürler. Bu, tarım alanlarında bitki büyümesini artırır ve toprağın nemini korur. Agrivoltaic tarım sistemlerinin bir diğer avantajı ise, elektrik üretiminde kullanılan güneş enerjisinin temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasıdır. Bu nedenle, Agrivoltaic tarım sistemleri ile elektrik üretimi yaparken, çevre üzerinde daha az etkiye sahip olunur. Simbiyotik Tarım Simbiyotik tarım sistemleri, bitkilerin doğal ortamlarında bulunan organizmaların yardımıyla yapılan bir tarım sistemidir. Bu sistemlerde, bitkilerin büyümesi için gerekli olan mineral ve mikroorganizmalar doğal olarak toprak veya suda bulunur. Bu sistemler, bitkilerin doğal ortamlarında bulunan organizmaların yardımıyla tarım yapılır ve bu sayede bitkilere gübre, pestisit veya diğer kimyasal maddeler verilmez. Ayrıca farklı teknolojik sistemlerin entegre edilerek tüm eko sistemin daha verimli hala getirilmesi sağlanır. Ekolojik tarım Ekolojik tarım, çevre dostu bir tarım sistemidir ve doğal ortamları ve toprağı koruma amacıyla yapılır. Bu sistemlerde, bitkilerin büyümesi için doğal koşullar kullanılır ve bitkilere gübre, pestisit ve diğer kimyasal maddeler verilmez. Ekolojik tarım sistemlerinde, doğal ortamları ve toprağı koruma amacıyla organik gübreler ve mikroorganizmalar kullanılır.

04

Servis hizmetleri ve alan içi hizmetler

YETİŞTİRİCİLİK •İhtiyaç doğrultusunda yetiştirilecek ürünlerin sıralı ekim hesaplamaları ve planlamasının yapılması •Farklı ürün gruplarının olgunlaşma evreleri ve hasat sürelerini göz önünde bulundurarak sezon boyunca en yüksek verimlilikte ve süreklilikte hasat performansı •Yetiştirilecek ürünlerin bölge dinamiklerine göre risk kat sayılarının hesaplanarak back-up fidelerin yetiştirilmesi •Bölgeye özel koşullara bağlı olarak (nem, sıcaklık, rüzgar, güneşlenme süresi vb) yetiştirilecek ürünler üzerinde oluşacak kayıpları minimize etmek ve gerekli görüldüğünde değişimlerini sağlayabilmek için ürünlerin risk kat sayılarına göre back up üretimlerin yapılması •Bölge koşullarına ve ürün çeşitlerine göre en doğru zamanda ürünlerin ekimlerinin yapılması •Kardeş bitkiler metotları gözetilerek ürünlerin fayda/zarar ilişkisine göre mesafelerde ekimlerin sağlanması •Planlanan ürünlerin fidelerinin hazırlığı için tohumların ekimi •Birim alandan maksimum yararlanma (ürünlerin birbirlerine olan fayda ve zararların hesaplanıp ekim planlamalarının yapılması) •Olası hastalık ve zararlıların önüne geçilmesi •Türlerin görsel ve kokularına göre alan bütünlüğü ve sağlına göre dizayn sağlanması. BAKIM ÇALIŞMALARI •Çapa, sulama, gübreleme, koltuk alma, etkin mikro organizma ölçümleri ve tatbikleri •Mini sera havalandırma ve iklimlendirme çalışmalarının düzenli aralıklar ile yapılması •Yeşil gübreleme (kompost) hazırlığı, kompost takının gerekli aralıklarda rotasyonunun sağlanması HASTALIKLA MÜCADELE •Ürünlerin sürekli kontrollerinin sağlanması olası hastalık/zararlı mücadelesinin sağlanması •Doğal ilaç ve desteklerin hazırlanıp bitkilere uygulanması •Zararlıların belirlenmesi gerekli görüldüğünde mekanik mücadele (Tek tek ürünlerdeki hastalıklı kısımların temizlenmesi) HASAT •Ürünlerin maksimum verimlilikte vermeleri ve daha uzun ömürlü olmaları için doğru zamanlarda hasatların yapılması •Hasat miktarını artırıcı veya yavaşlatıcı tekniklerin uygulanarak mutfak ihtiyaçlarına göre hasatların yapılması SAĞLIK ÇALIŞMALARI •Olası hastalıklarda risk teşkil edilecek ürünlerin belirlenip genel sağlığı bozmaması için sökülmesi •Hastalıklı ve görsel bütünlüğü bozan ürünlerin back-up fidelerden değiştirilmesi TEKNİK SİSTEM VE EKİPMAN •Olası hava muhalefetlerinde fiziksel önlemlerin alınması •Sulama sistemindeki basınç seviyesinin kontrolü, damlama ünitelerinde tıkanıklık, yırtılma/yıpranma vb durumlarda bakımların ve yenilemenin sağlanması •Sera havalandırma kapaklarının kontrolü ve bakımlarının yapılması •Filtre sistemlerinin bakımı ve temizliği, gerekli durumlarda değiştirilmesi •Gübreleme tankı temizlik ve bakımlarının sağlanması •Kompost takının bakım ve temizliği •Fide yetiştirme sisteminin bakımı

06

Atölyeler/ Deneyim Hizmetleri

•Atölye ve etkinliklerin zamanlamalar dahilinde, iletişim stratejilerinin Proje yönetimi ile birlikte oluşturulması •Farm to Table etkinlikler için yemek öncesi atölyelerin düzenlenmesi •Kişi sayısına göre en yüksek verimlilikte eğitim istasyonlarının hazırlanması ve grupların oluşturulması •Eğitim sarf malzemelerinin kontrolü ve tüketime göre tedarik planının yapılması •Katılımcı profillerine göre atölye konseptinin belirlenmesi •Proje personeline motivasyonel eğitimlerin planlaması ve uygulanması

Güncel Projelerimiz

Referanslar

EnerjisaUretim.Logo-01.png
LOGO_BEYAZ-06.png
unnamed-1.jpg
the-peninsula-hotels-seeklogo.com-01.png

Ne Söylediler?

“2023 yılının ilk yarısında projenin ikinci fazı olarak, Komşuköy iş birliği ile Bandırma Enerji Üssümüzün içinde bulunan hibrit GES santralinde toprak analizi yaparak belirlenen bölgede gerekli izinlerin de alınması sonrasında, agrivoltaik projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz ürünleri de yerel halkın kullanabileceği bir yöntemle sürdürülebilir bir şekilde işletmeyi planlıyoruz. Bu projemizde emeği geçen ve güzel bir iş birliğini hayata geçirmemize sebep olan Komşuköy ekibine de çok teşekkür ediyorum.”

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl

_edited.jpg
bottom of page